NAMA MALAIKAT ALLAH SWT BESERTA TUGAS-TUGASNYA (Dan 10 Tugas Malaikat Jibril Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW)

September032013
Allah SWT, menciptakan Malaikat dari Nur/Cahaya.Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah.

Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya.

Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para Nabi dan Rasul.

Malaikat selalu menampakan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim.

Diantara para malaikat, yang wajib diketahui oleh semua orang islam adalah sebagai berikut :1. Malaikat Jibril
Bertugas Menyampaikan Wahyu kepada para Rasul dan Nabi.
Jika Malaikat Jibril bertugas menyampaikan Wahyu Allah Kepada Utusannya pada zaman ke Nabian, jadi sekarang tugas Malaikat Jibril apa????, berikut adalah 10 tugas-tugas malaikat jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ;
a. Mengangkat keberkahan dimuka bumi ini, orang tak ada lagi yg percaya namanya berkah.

b. Mengangkat cinta dihati para makhluk, maksudnya cinta yg suci karena Allah saja.

c. Mengangkat rasa kasih sayang dari para kerabat.

d. Mengangkat sifat rasa adil dari pemerintah.

e. Mengangkat sifat pemalu dari para perempuan ,sehingga mereka tidak tau malu lagi dengan dandanan mencolok.

f. Mengangkat sifat sabar dari fakir miskin.

g. Mengangkat sifat pemurah dari orang-orang kaya.

h. Mengangkat sifat Wara' ulama sehingga ia menjual agamanya sendiri untuk kepentingan pribadinya sendiri.

i. Mengangkat Al-Qur'an dari hadapan manusia (tidak ada lagi yg bisa membaca Al-Quran).

j. Diangkatnya Iman dari seluruh bumi, ini yg akan menyegerakan kiamat.
2. Malaikat Mikail
Bertugas Membagi Rezeki kepada umat manusia, contohnya ; hujan.3. Malaikat Izra'il
Bertugas mencabut nyawa.4. Malaikat Ishrafil
Bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan.5. Malaikat Munkar
Bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur.6. Malaikat Nakir
Bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur.7. Malaikat Raqib
Bertugas mencatat amal baik manusia.8. Malaikat Atid
Bertugas mencatat amal buruk manusia.9. Malaikat Malik
Bertugas menjaga pintu neraka.10. Malaikat Ridwan
Bertugas menjaga pintu surga.

Itulah 10 Nama Malaikat yang wajib diketahui oleh semua umat islam, Namun ada beberapa nama malaikat yang disebutkan dalam Al Qur'an , hadits dan kitab-kitab. Nama (panggilan) berserta tugas-tugas malaikat adalah sebagai berikut :


• Zabaniah
19 malaikat penyiksa dalam neraka yang bengis dan kasar.• Harut dan Marut
Dua Malaikat yang turun di negeri Babil.• Malaikat Disekitar Arsy
* Halamat Al 'Arsy
Empat malaikat pembawa 'Arsy Allah , pada hari kiamat jumlahnya akan ditambah empat menjadi delapan.

* Malaikat Yang Melingkari 'Arsy
Para malaikat yang melingkari Arsy sambil bertasbih.• Darda'il
Malaikat yang mencari orang yang berdo'a, bertaubat, minta ampun dan lainnya pada bulan Ramadhan.• Hafazhah (Para Penjaga)
* Kiraman Katibin
Para malaikat pencatat yang mulia, ditugaskan mencatat amal manusia sewaktu manusia itu hidup di dunia hingga di alam barzakh, kemudian malaikat tersebut menjadi saksi disidang hisab di Mahsyar.

* Mu'aqqibat
Para malaikat yang selalu memelihara (menjaga) manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan yang datang silih berganti.• Malaikat Qarin
Para malaikat pendamping manusia dari lahir hingga ajalnya, bertugas membisikkan hal-hal kebenaran dan kebaikan.• Malaikat Arham
Malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruh, menetapkan rizki, ajal, amal dan celaka atau bahagia pada 4 bulan kehamilan.• Jundallah
Para malaikat perang yang bertugas membantu nabi dalam peperangan.• As-Sijilli
Malaikat yang memberitahukan kepada Harut dan Marut tentang makhluk yang pernah membuat kerusakan dan pertumpahan darah dibumi.• Azh-Zhil
Malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika berada dikobaran api.• Ad-Dam'u
Malaikat yang selalu menangis jika melihat kesalahan manusia.• An-Nuqmah
Malaikat yang selalu berurusan dengan unsur api dan duduk disinggasana berupa nayala api, ia memiliki wajah kuning tembaga.• Ahlul Adli
Malaikat besar yang melebihi besarnya bumi besera isinya dikatakan ia memiliki 70 ribu kepala.• Malaikat Berbadan Api Dan Salju
Malaikat yang setengah badannya berupa api dan salju berukuran besar serta dikelilingi oleh sepasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir.• Ar-Ra'ad
Malaikat pengatur awan dan hujan, ia mengaturnya dengan menggunakan petir sebagai cambuk.• Penjaga Matahari
Sembilan Malaikat yang menghujani matahari dengan salju.• Malaikat Rahmat
Para penyebar keberkahan, rahmat, permohonan ampun dan pembawa roh orang-orang shaleh, ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat `Adzab.• Malaikat 'Azab
Para pembawa roh orang-orang kafir, zalim, munafik, ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat Rahmat.


• Malaikat Penggiring
Para malaikat yang menggiring manusia di Mahsyar, malaikat itu bersama dengan malaikat penyaksi (Kiraman Katibin).• Malaikat Pegunungan
Malaikat yang menjaga pegunungan.• Malaikat Bayt Al-Makmur
70 ribu malaikat yang setiap hari masuk ke Bayt al-Makmur.• Malaikat Penyeru Manusia
* Penyeru Bulan Ramadhan
Satu malaikat yang terus menerus memanggil manusia beriman untuk bergembira dan manusia jahat untuk menahan segala kejahatan ketika malam pertama bulan Ramadhan hingga fajar.

* Penyeru Dari Pintu-Pintu Surga
Para malaikat yang berseru kepada orang beriman untuk memasuki pintu-pintu tertentu tergantung dari amal ibadahnya.

*Penyeru Kebaikan Setiap Hari
Dua malaikat yang setiap hari berseru yang didengar oleh seluruh makhluk-Nya kecuali manusia dan jin.


• Malaikat Laylat Al-Qadr
Jibril dan serombongan malaikat yang turun setiap Laylat al-Qadr pada bulan Ramadhan.• Malaikat Penjaga Mekkah Dan Madinah
Para malaikat yang menjaga Kota Mekkah dan Madinah dari kedatangan Dajjal.• Penganjur Berbekam
Malaikat yang menganjurkan berbekam ketika Muhammad sedang mi'raj ke Sidratul Muntaha.• Pengendali Tali Jahannam
70 ribu malaikat yang mengendalikan tali kekang Neraka Jahannam.• Pendo'a Manusia (yang mendo'akan saudaranya)
Para malaikat yang berkata, "Aamiin (Ya Allah, kabulkanlah do'anya bagi saudaranya) dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan", kepada orang yang mendoakan kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan mereka.• Penyampai Do'a Pujian
Dua belas malaikat yang berebutan untuk menyampaikan doa pujian salah seorang sahabat nabi kepada Allah.• Penyaksi Wafatnya Nabi
70 ribu malaikat yang menyaksikan wafatnya Sa'ad bin Muadz.• Pelindung Dan Pemberi Dukungan Orang Yang Beriman
Para malaikat yang pelindung orang- orang beriman ketika hidup didunia dan akherat, ketika orang beriman dalam keadaan sekarat mereka akan memberikan dukungan.• Pembeda Hak Dan Bathil
Para malaikat yang ditugaskan untuk membedakan antara yang benar dan salah kepada manusia dan jin.• Penentram Hati
Para malaikat yang mendoakan seorang mukmin untuk meneguhkan pendirian sang mukmin tersebut.


• Penjaga Pintu Langit
Tujuh malaikat yang menjaga tujuh pintu langit. Mereka diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi.• Pemberi Salam Ahli Surga
Para malaikat yang memberikan salam kepada para penghuni surga.• Pemohon Kerahmatan (Belas Kasih)
* Pemohon ampunan orang beriman
Para malaikat yang terdapat disekeliling 'Arsy yang memohonkan ampunan bagi kaum yang beriman.

* Pemohon ampunan manusia di bumi
Para malaikat yang bertasbih memuji Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.

* Pemohon ampunan para lelaki yang sholat di masjid
Para malaikat yang mendoakan ampunan bagi para lelaki yang ikhlas salat berjamaah di masjid.

* Pemohon ampunan pembesuk orang sakit
70 ribu malaikat yang mengiringi dan mendoakan ampunan bagi umat muslim yang membesuk orang sakit.

* Pemohon ampunan bagi orang yang bersholawat kepada Nabi
Para malaikat yang mendoakan ampunan bagi orang-orang yang bershalawat kepada Nabi Muhammad.

* Pemohon ampunan orang yang mengajarkan kebaikan
Para malaikat yang mendoakan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia.

* Pemohon ampunan orang yang tidur dalam keadaan suci
Para malaikat yang berada didalam pakaian orang tidur dalam keadaan suci.• Penghormat Penuntut Ilmu
Para malaikat yang berhenti terbang karena ingin mendengarkan ilmuatau menghormati orang yang mencari ilmu pengetahuan.• Pengatur Urusan Dunia
Malaikat yang mengatur urusan manusia didunia.• Pendengar Bacaan Al-Qur'an
* Pendengar bacaan Qur'an manusia ketika sholat
Para malaikat yang mendengarkan dan menelan bacaan Qur'an ketika manusia sholat.

* Pendengar bacaan sahabat Nabi Malaikat yang mendengarkan bacaan Qu'ran Usayd bin Hudhayr.• Pendo'a Orang Yang Berinfak dan Orang Kikir
Para malaikat yang berdoa setiap pagi dan sore untuk orang yang berinfaq dengan doa kebaikan dan penahan infaq dengan doa kehancuran.Dari nama-nama malaikat di atas ada beberapa yang disebut namanya secara spesifik di dalam Al Qur'an, yaitu Jibril (QS 2 Al Baqarah: 97,98 dan QS 66 At Tahrim: 4), Mikail (QS 2 Al Baqarah: 98) dan Malik (QS Al Hujurat) dan lain-lain. Sedangkan Israfil, Munkar dan Nakir disebut dalam Hadits.
(Sumber : WIKIPEDIA dan diperlengkap serta ditulis kembali oleh Rahman Putra Anthobi)LIKE ART PRODUCTIONS
FOLLOW ART PRODUCTIONS


Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih banyak, buat yang selalu memantau blog ini
JANGAN LUPA ! ! !
Tunggu Postingan Selanjutnya
✽ ✽ ~SEKIAN~ ✽ ✽
Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

48 tanggapan untuk "NAMA MALAIKAT ALLAH SWT BESERTA TUGAS-TUGASNYA (Dan 10 Tugas Malaikat Jibril Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW)"

yosep pada 23:16, 23-Peb-14

wah mantep artikelnya,brmanfaat lg.

Rahman Putra Anthobi pada 17:40, 07-Mar-14

terima kasih ya smile
Semoga bermanfaat

m.faizzul farhan pada 09:39, 22-Apr-14

terimakasih ya saya sekarang udah tau malaikat moga moga kamu dapat pahala dari allah amin

fai pada 09:40, 22-Apr-14

terimakasihnya moga moga dapat pahala dari allah swtRahman Putra Anthobi pada 17:57, 22-Apr-14

#faizzul : mksih balik sdh berkunjung kesini
Amiin
Moga jg dpt pahala bagi yg sdh mmbaca artikel ini amiin

yuslinda pada 21:35, 06-Jul-14

terimakasih.
ini menjadi pelajaran berharg
a buat saya

sharifuddin helmi pada 14:19, 16-Jul-14

bagus utk semua umat diatas muka bumi yg mmpecayai Kebesaran ALLAH SWT

Rahman Putra Anthobi pada 06:09, 15-Agu-14

#Yuslinda : Iya, semoga bermanfaat ya...
#Sharifuddin : Betul tuhh...

subhan pada 08:56, 08-Sep-14

jadi pengen bertaubat subhanaullah sampai seduh bacanya

Rahman Putra Anthobi pada 12:34, 08-Sep-14

@Subhan : Alhamdulillah kalau begitu, semoga bermanfaat biggrin

Wahyu The Earner pada 05:49, 09-Sep-14

saya kurang setuju dengan poin "i" (tidak ada lagi yg bisa membaca al-qur"an) diakhir zaman banyak yg pandai membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokanya,,

zulkarnain.seregar. pada 20:42, 28-Nov-14

alhamdullilah ak bs kenal malaikat ku,melalui internet.

Rahman Putra Anthobi pada 07:41, 29-Nov-14

@zulkarnain.seregar.,
Alhamdulillah kalau begitu
Mulai skrg tingkatkanlah ibadahnya ya biggrin
Hehehe smile

nurjihan syahdina pada 14:34, 30-Nov-14

Semoga bermanfaat bagi semua orang yg membaca web ini
Amin...

Rahman Putra Anthobi pada 14:38, 01-Des-14

@nurjihan syahdina,
Iya, amiin

heru pada 16:10, 08-Peb-15

bikin adem hati

Rahman Putra Anthobi pada 06:55, 09-Peb-15

@heru,
Iya,,,,

arifin pada 17:47, 05-Mar-15

Alhamdulillah bisa menambah iman

Rahman Putra Anthobi pada 07:20, 06-Mar-15

@arifin,
Alhamdulillah, jika artikelnya bermanfaat smile

madara pada 09:16, 08-Mar-15

terimakasih sangat bermanfaat

diefamayo pada 09:21, 08-Mar-15

malaikat aja sudah sehebat itu apa lagi penciptanya....subhanallah

Rahman Putra Anthobi pada 09:43, 09-Mar-15

@madara,
Alhamdulillah kalau bermanfaat smile

Rahman Putra Anthobi pada 09:45, 09-Mar-15

@diefamayo,
Iya, semoga artikel ini bisa menambah dan memperkuat keimanan kita terhadap Allah SWT yang Maha Kuasa

Ayudia Amalia pada 13:57, 09-Mar-15

Subhanallah
Sangat membantu

Ayudia Amalia pada 13:59, 09-Mar-15

Subhallah
Sangat membantu

Rahman Putra Anthobi pada 07:47, 10-Mar-15

@Ayudia Amalia,
Alhamdulillah, kalau bisa membantu biggrin

Elsa Novi Rosyanti pada 18:46, 15-Mar-15

Sangat membantu

Rahman Putra Anthobi pada 08:02, 16-Mar-15

@Elsa Novi Rosyanti,
Alhamdulillah kalau gitu

taufik saepul H pada 21:54, 19-Mar-15

sangat bermanfaat, terima kasih

Rahman Putra Anthobi pada 08:16, 21-Mar-15

@taufik saepul H,
Sama-sama smile

ijus pada 14:12, 26-Mar-15

alhamdulilah
saat ni saya sudah tau
nabi2

aidil pada 19:36, 28-Mar-15

Wah mantap:Osmile

Rahman Putra Anthobi pada 09:15, 29-Mar-15

@ijus,
Perasaan Itu Malaikat-Malaikat Allah deh...
biggrin

andri yanuar romadhon pada 20:03, 29-Mar-15

Alhamdulilah,sekarang udah tau banyak.,
terima kasih.,

Rahman Putra Anthobi pada 05:55, 30-Mar-15

@andri yanuar romadhon,
Sama-sama smile

Adang Asmara pada 14:32, 25-Jun-15

trims info ilmu ttng kemalaikantannya, moga dibalas oleh Allah SWT amal perbuatannya. Amiin

Rahman Putra Anthobi pada 17:20, 25-Jun-15

@Adang Asmara,
Amiin,
Dan alhamdulillah kalau bermanfaat smile

erlin pada 21:49, 29-Sep-15

alhamdulillah, artikel nya bermanfaat bngt.. mksh ya smile

Rahman Putra Anthobi pada 14:54, 30-Sep-15

@erlin,
Iya sama-sama smile

sofyan pada 21:48, 16-Nov-15

bagus ni, moga bermanfaat !
jd sadar kolo banyak malaikat yang peduli sama manusia.

Rahman A Poetra pada 08:32, 23-Nov-15

@sofyan,
Iya, thanks smile

gading prawira diansyah pada 21:20, 28-Des-15

Allahuakbar .. Tiada tuhan selain allah , dengan ini kita bisa tau nama malaikat dan tugas tugas nya ..

Rahman A Poetra pada 17:34, 02-Jan-16

@gading prawira diansyah ,
Iya smile
Amiin biggrin

barokah pada 16:06, 10-Mar-16

SubhanALLah

PuthutWM pada 22:15, 09-Mei-16

Semoga kita semakin meningkatkan takwa kita kpd ALLAH SWT dng ulasan artikeL di atas

Rahman A Poetra pada 18:08, 11-Mei-16

@PuthutWM,
Amiin smile

Hilfan pada 18:55, 02-Agu-16

itu malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut deh, bukan izrail

Rahman A S Poetra pada 06:37, 06-Agu-16

@Hilfan,
Sama saja, Malaikat Izrail disebut juga malaikat maut, karna tugasnya pencabut nyawa smile

Langganan komentar: [RSS] [Atom]

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Email:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar


 
Kembali ke Atas